Förtydligande ang. Malmö skolrestaurangers policy om specialkoster.

skickad 11 sep. 2015 04:03 av Okänd användare

Vi på MSR får inte servera någon specialkost utan att ha ett giltigt intyg.

Utdrag från policyn.

För tillagning och leverans ska aktuellt intyg finnas. Intyg ska vara skrivet av behandlande läkare, dietist eller sjuksköterska.

OBSERVERA att specialkost aldrig får serveras innan gällande kostintyg finns på plats i köket!

I fall där läkartid dröjer går det bra med ett intyg från skolsköterskan.

MVH

Camilla Bond

Sektionschef/

Kökschef

Lindeborg/Kroksbäck

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Malmö Skolrestauranger

Comments