Info från skolan


Studiedagen den 27 november

skickad 19 sep. 2018 03:13 av LGGR Admin

På studiedagen den 27 november är fritids på Lindeborgsskolan stängt.

Mvh Personalen på fritids

Skolstart HT 2018

skickad 8 aug. 2018 02:09 av Christer Olsson   [ uppdaterad 8 aug. 2018 02:11 ]


Här hittar du Malmö stads e-tjänster.

skickad 29 maj 2018 04:31 av Christer Olsson   [ uppdaterad 29 maj 2018 04:31 ]

https://sjalvservice.malmo.se/

Specialkost

skickad 18 maj 2018 02:03 av LGGR Admin   [ uppdaterad 18 maj 2018 02:04 ]

För de elever som är i behov av specialkost behöver skolrestauranger få in ett kostintyg samt ifylld blankett för anmälan av specialkost. Kostintyget är giltigt hela skolgången om det i intyget inte anges ett slutdatum. Mer information om var anmälan och kostintyg skickas in samt blanketten hittar du på www.malmo.se/skolmat under fliken ”specialkost”. Här finner du även svar på andra frågor kring specialkost i Malmö stads skolor.


 

Den 3 maj är det premiär för grundskoleförvaltningen nya e-tjänst, om skolskjuts.

skickad 27 apr. 2018 02:36 av Christer Olsson   [ uppdaterad 27 apr. 2018 02:39 av LGGR Admin ]

Den 3 maj är det premiär för grundskoleförvaltningens nya e-tjänst där vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan ansöka om skolskjuts.

Nytt inför nästa läsår är att även förskoleklasselever kan få skolskjuts, att avståndsvillkoren har ändrats och att den centrala skolplaceringsenheten beslutar om rätten till skolskjuts. ­­

Vi vill uppmärksamma er på att det finns information om skolskjuts inför läsåret 2018/2019 på www.malmo.se/skolskjuts .

 

http://malmo.se/skolval

skickad 15 jan. 2018 06:43 av Christer Olsson   [ uppdaterad 15 jan. 2018 06:47 ]

Viktig att läsa angående Skolvalet följ länken!

Förtydligande ang. Malmö skolrestaurangers policy om specialkoster.

skickad 11 sep. 2015 04:03 av Christer Olsson

Vi på MSR får inte servera någon specialkost utan att ha ett giltigt intyg.

Utdrag från policyn.

För tillagning och leverans ska aktuellt intyg finnas. Intyg ska vara skrivet av behandlande läkare, dietist eller sjuksköterska.

OBSERVERA att specialkost aldrig får serveras innan gällande kostintyg finns på plats i köket!

I fall där läkartid dröjer går det bra med ett intyg från skolsköterskan.

MVH

Camilla Bond

Sektionschef/

Kökschef

Lindeborg/Kroksbäck

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Malmö Skolrestauranger

1-10 of 11