• Protokoll skolråd 190306 Se bilaga.
  Inlagd 20 mars 2019 13:49 av LGGR Admin
 • Kallelser till skolråd Kallelser till skolråd 2019-03-06 och 2019-05-08.Se bilagor.
  Inlagd 26 feb. 2019 23:00 av LGGR Admin
 • Här hittar du Malmö stads e-tjänster. https://sjalvservice.malmo.se/
  Inlagd 29 maj 2018 04:31 av Okänd användare
 • Ang GDPR i Malmö Stad
  Inlagd 24 maj 2018 23:27 av LGGR Admin
 • Specialkost För de elever som är i behov av specialkost behöver skolrestauranger få in ett kostintyg samt ifylld blankett för anmälan av specialkost. Kostintyget är giltigt hela skolgången om det i ...
  Inlagd 18 maj 2018 02:04 av LGGR Admin
 • Den 3 maj är det premiär för grundskoleförvaltningen nya e-tjänst, om skolskjuts. Den 3 maj är det premiär för grundskoleförvaltningens nya e-tjänst där vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan ansöka om skolskjuts. Nytt inför nästa läsår är att ...
  Inlagd 27 apr. 2018 02:39 av LGGR Admin
 • http://malmo.se/skolval Viktig att läsa angående Skolvalet följ länken!
  Inlagd 15 jan. 2018 06:47 av Okänd användare
 • Om filmning och fotografering på skolan
  Inlagd 23 mars 2016 00:54 av Okänd användare
 • Nya rutiner för mobiltelefoner under lektionstid
  Inlagd 23 mars 2016 00:53 av Okänd användare
 • Förtydligande ang. Malmö skolrestaurangers policy om specialkoster. Vi på MSR får inte servera någon specialkost utan att ha ett giltigt intyg. Utdrag från policyn. För tillagning och leverans ska aktuellt intyg finnas. Intyg ska vara skrivet av ...
  Inlagd 11 sep. 2015 04:03 av Okänd användare
Visar inlägg 1 - 10 av 11. Visa mer »